Có lẽ nhà trọ này chỉ dành cho gái nhảy thôi , toàn lũ bệnh hoạn cả "có nhan sắc mà không có tính cách hóa ra là kẻ bỏ đi"

Rảnh quá ra khùng