Mấy dân chơi Quế Võ 1 - Bắc Ninh đánh nhau,chủ yếu là Hot Girl 24/1/2013